AN-KA d.o.o će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlaštenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.

 

AN-KA je obavezna da osigura bezbjednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprječavanja neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbjeđivanja odgovarajućeg korištenja ličnih podataka, AN-KA je usvojila odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitili i obezbjedili lične podatke koje obrađuje.

 

AN-KA će Vaše podatke pohraniti na sigurno te provesti sve mjere sigurnosti za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe i promjena.

 

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka.


Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti. 

© 2024 - AN-KA d.o.o. - Sarajevo All Rights Reserved