PLAĆANJE NA RATE

KUPI NA RATE

Invalid value
Invalid value
Captcha image
Invalid value

· MKD “ Mikrofin“ d.o.o. Banja Luka (skraćeno društvo) se obavezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka na pravičan i zakonit način.
· Društvo prikuplja, obrađuje lične podatke samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje svrhe odnosno realizaciju ugovornog odnosa.
· Podaci kojima društvo raspolože predstavljaju službenu tajnu i neće se iznajmljivati, pozajmljivati trećim stranama osim u slučaju zakonske /pravne obaveze da se dostave određeni podaci nadležnim institucijama.
· Lični podaci korisnika su zaštićeni nizom organizacionih i tehničkih mjera koje društvo primjenjuje u svom radu.
· Podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo službenicima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.
· Ako se ne slažete sa ovom izjavom, molimo da vaše lične podatke ne ostavljate.
· Za sva dodatna pitanja možete se obratiti direktno društvu na adresu Vase Pelagića 22, 78000 Banja Luka ili putem e- pošte na adresu: mikrofin@mikrofin.com

Ukoliko imate žalbu molimo Vas da nas kontaktirate
Broj telefona: 063/771-060
Mail: zalbe-anka@platoon.ba

© 2024 - AN-KA d.o.o. - Sarajevo All Rights Reserved