Očekuje se da će SAMSUNG predstaviti novu seriju telefona pristupačnih cijena, riječ je o novoj seriji M koja će imati 4 modela: M10, M20, M30 i M40. 

Nove modele SAMSUNG telefona možemo očekivati u januaru 2019 godine.